Metsästysmajan ja tapahtumien varauskalenteri

Tervetuloa metsästysseura Marttilan Eräveikot ry:n kotisivuille!

Tietoa toiminnastamme

Vuonna 1930 perustettu Marttilan Eräveikot ry on aktiivisesti toimiva rekisteröity yhdistys Marttilan kunnan alueella. Toimintamme painottuu pääasiassa alueemme maanomistajilta vuokraamillamme mailla  riistanhoitoon ja metsästykseen. Myös aktiivinen ampumaharjoittelu kilpailuineen ampumaradalla metsästyskauden ulkopuolella kuuluu olennaisena osana seuran jäsenten toimintaan. Perinteinen talkoohenki elää vahvana yhdistyksemme jäsenistössä, kuten seuratoiminnassa kuuluukin.

Riistanhoito

Heti seuran perustamisesta lähtien on riistanhoitoon panostettu ja ymmärretty sen tärkeys riistan hyvinvoinnin kannalta. Riistaruokinnalla pyrimme pitämään riistakannat elinvoimaisina ja varsinkin runsaslumisina, kovina pakkastalvina ruokinnan tärkeys vain korostuu. Riistapeltojemme lisäksi, joihin vuosittain kylvämme riistalle sopivia ravintokasveja, hyvänä tukena ruokinnalle ovat yksittäisten metsästäjien ylläpitämät omat ruokintapaikat. Talvisin ruokinta koostuu pitkälti viljasta, juureksista sekä omenoista.

Kevättalvisin suoritettava riistalaskenta, joka kuuluu jokaisen metsästysseuran toimintaan, on myös osaltaan riistanhoidollista toimintaa riistakantojen määrittämiseksi.

Pienpetokantaa pyritään pitämään kurissa niin alkuperäis- kuin vieraslajienkin osalta jokaisen yksittäisen metsästäjän toimesta; se on varsin tärkeää riistan- ja luonnonhoitoa.

Metsästys

Yhdistyksemme harjoittaa metsästystä siten, että pystymme mahdollisimman hyvin omalta osaltamme turvaamaan riistakantojen säilymisen elinvoimaisina.

Toimimme Marttilan Seudun Riistanhoitoyhdistys ry:n alaisuudessa jakaen yhteispyyntiluvat kolmen muun paikallisen metsästysseuran kanssa. Myös nämä seurat kuuluvat kyseisen rhy:n alaisuuteen.

Hirvenmetsästysseurueemme vastaa pyyntilupamenettelyn alaisten hirvieläinten metsästyksestä. Näitä ovat alueellamme hirvi ja valkohäntäpeura, joiden metsästys tapahtuu yhteisjahtina joko koira-ajona tai miesajona. Valkohäntäpeuran osalta kuitenkin runsas puolet metsästyksestä on ns. kyttäysmetsästystä, joka tapahtuu asianmukaisessa "kytiskopissa" tai vaihtoehtoisesti taivasalla. Kolmas hirvieläimiin kuuluva alueellamme on metsäkauris, mikä ei kuulu pyyntilupamenettelyn alaisuuteen; olemme kuitenkin rajoittaneet kauriin pyyntiä.

Pienriistan pyyntiä harjoitetaan kautta jäsenistön; myös pienpetojen metsästys kuuluu tähän kategoriaan.

Vuotuinen ampumaharjoittelu kilpailutoimintoineen takaa mahdollisimman turvallisen metsästyksen.

Talkootoiminta

Vaikka nykyaikana vaikuttaisi talkoiden merkitys kärsineen jonkinlaisen inflaation, on sillä kuitenkin yhdistystoiminnassa suuri painoarvo. Suurin osa seurassamme tapahtuvasta toiminnasta onkin talkootyönä tehtyä, niin riistanhoito kuin nuotiopuiden tekokin.

Hyvänä esimerkkinä voimme mainita vuoden 2010 aikana pitkälti valmiiksi talkootyönä tehdyt grilli/taukokodat Marttilan Hirvaksen ja Ruskolaisten kylissä. Kodat on tehty kaikkien yhteiskäyttöön ympäri vuoden; niin satunnaisen ohikulkijan, eräreitistöllä patikoivan kuin metsästäjienkin käyttöön.

Erityisen suuri talkooponnistus on ollut metsästysmajan rakentaminen Marttilan Simalaan, josta voimme olla varsin ylpeitä. Varsinainen rakentaminen aloitettiin 2017 kevättalvella ja rakennus valmistui puolitoista vuotta myöhemmin 2018 syksyllä. Käyttäjät ovatkin löytäneet heti tiensä sinne. Sen lisäksi, että käytämme rakennusta nimensä mukaisesti metsästysmajana yhdistyksen omiin kokoontumisiin, vuokraamme sitä eri tahoille niin kokouksiin kuin saunailtoihinkin.

Käy katsomassa rakennusaikaisia kuvia kuvagalleriasta.